ژنیران

آزمایشگاه تحقیقاتی، خدماتی و آموزشی ژنیران با همکاری اعضا هیات علمی در اسفند 1394 در زیر مجموعه شرکت دانش بنیان تشخیص ژن پژوهش تاسیس و راه اندازی شده است. هدف از تاسیس این آزمایشگاه انجام پروژه های فناوری و تحقیقاتی مشترک و نیز انجام پایان نامه های دانشجویی، برگزاری کارگاههای آموزشی و دوره های کارآموزی و ارائه خدمات بیوانفورماتیک در حوزه های ژنتیک و بیوتکنولوژی برای دانشجویان و محققین می باشد.

کارآموزی ژنتیک|بیوتکنولوژی|بیوانفورماتیک

یادگیری ژنتیک،کشت سلولی،مهندسی ژنتیک و... در آزمایشگاه مجهز ژنیران

کارگاه های آموزشی

آشنایی با تمامی مباحث مرتبط با هزینه و زمان کم

پایان‌نامه ارشد و دکتری

همکاری در پایان‌نامه های ژنتیک مولکولی، ژنتیک سرطان، بیماری های ژنتیک، بیوتکنولوژی، فارماکوژنتیک، بیوانفورماتیک، میکروبیولوژی و کشت سلول

خدمات پژوهشی

انجام پروژه های تحقیقاتی و فناوری مشترک با سایر محققین، دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی

اجاره فضای آزمایشگاهی

امکان اجاره فضا و تجهیزات آزمایشگاهی جهت انجام پروژه های تحقیقاتی و پایان نامه های دانشجویی

ویدیو های آموزشی

ویدیو های آموزشی تخصیی تکنیک های آزمایشگاهی، کار با تجهیزات و دستگاه های آزمایشگاه تحقیقاتی

مشاوره

مشاوره رایگان در رشته های زیست شناسی سلولی مولکولی و پزشکی مولکولی جهت ادامه تحصیل در ایران و خارج از کشور، استخدام و یافتن شغل مناسب

امکانات و تجهیزات مرکز

آزمایشگاه دارای امکانات به روز برای انجام پروژه های ژنتیک و بیوتکنولوژی می باشد.

کارآموزی ها و کارگاه های آزمایشگاه ژنیران


آزمایشگاه ژنیران بنابر رسالت خود در زمینه آموزش تکنیک های آزمایشگاهی در حوزه های ژنتیک، بیوتکنولوژی و بیوانفورماتیک دوره های کارآموزی میان مدت و کارگاه های تخصّصی برگزار می کند.
دوره های کارآموزی آزمایشگاه ژنیران شامل دوره کارآموزی ژنتیک مولکولی، دوره کارآموزی مهندسی ژنتیک و کلونینگ، دوره کارآموزی بیوانفورماتیک، دوره کارآموزی کشت سلول های جانوری، دوره کارآموزی میکروبیولوژی عمومی و پیشرفته، دوره کارآموزی سیتوژنتیک و کاریوتایپ و دوره آموزشی روش تشخیص مولکولی در بیماری های ژنتیکی می باشد. این دوره ها هر کدام در مدت زمان تقریبی یک ماه برگزار شده و تمام تلاش بر آن است که طی هر دوره مطالب و تکنیک های جامع آن حیطه آموزش داده شود. درنهایت هر دوره متقاضیان و دانشجویان قادر به انجام هر یک از سرفصل های آموزش داده شده خواهند بود.
کارگاه های تخصّصی آزمایشگاه ژنیران نیز برای متقاضیان یادگیری موردی تکنیک ها، عموما در آخر هفته ها جهت سهولت شرکت، برگزار می شوند.


آشنایی با دوره های کارآموزی آزمایشگاه آشنایی با کارگاه های تخصصی آزمایشگاه