ژنیران

آزمایشگاه تحقیقاتی، خدماتی و آموزشی ژنیران با همکاری اعضا هیات علمی در اسفند 1394 در زیر مجموعه شرکت دانش بنیان تشخیص ژن پژوهش تاسیس و راه اندازی شده است. هدف از تاسیس این آزمایشگاه انجام پروژه های فناوری و تحقیقاتی مشترک و نیز انجام پایان نامه های دانشجویی، برگزاری کارگاههای آموزشی و دوره های کارآموزی و ارائه خدمات بیوانفورماتیک در حوزه های ژنتیک و بیوتکنولوژی برای دانشجویان و محققین می باشد.

پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکترا

انجام پایان نامه های ژنتیک مولکولی ، ژنتیک سرطان، بیماریهای ژنتیک، بیوتکنولوژی ، فارماکوژنتیک ، بیوانفورماتیک ، میکروبیولوژی و کشت سلول

کارگاه های آموزشی

آشنایی با تمامی مباحث مرتبط با هزینه و زمان کم

کارآموزی ژنتیک|بیوتکنولوژی|بیوانفورماتیک

یادگیری ژنتیک ، بیوتکنولوژی ، بیوانفورماتیک و... در آزمایشگاه مجهز ژنیران

خدمات پژوهشی

انجام پروژه های تحقیقاتی و فناوری مشترک با سایر محققین، دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی

خدمات بیو انفورماتیک

انجام خدمات بیوانفورماتیک در حوزه های ژنومیکس و ترانسکریپتومیکس

تحقیق و توسعه

تحقیق و توسعه در تولید کیت های تشخیص مولکولی در بیماریهای عفونی و ژنتیک و تولید پروتئین های نوترکیب در E. Coli

مشاوره

ارائه مشاوره، در زمینه انتخاب پایان نامه های تحقیقاتی دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترا در حوزه علوم زیستی

امکانات و تجهیزات مرکز

آزمایشگاه دارای امکانات به روز برای انجام پروژه های ژنتیک و بیوتکنولوژی می باشد.

درباره ما

مرکز تحقیقاتی و آموزشی ژنیران با همکاری شرکت دانش بنیان تشخیص ژن پژوهش با هدف انجام پروژه‏های تحقیقاتی منجر به تولید فناوری و محصول و نیز انجام پایان نامه های تحقیقاتی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا در رشته های ژنتیک، بیوتکنولوژی و بیوانفورماتیک در اسفند ماه 1394 راه اندازی شده است. این مرکز دارای 150 متر فضای آزمایشگاهی و در حدود 50 متر فضای آموزشی مجزا برای برگزاری کارگاهها و دوره های آموزشی می باشد.

در این مرکز با بهره گیری از امکانات و تجهیزات مناسب آزمایشگاهی به روز و نیز امکانات نرم افزاری و سخت افزاری شرایط برای انجام پروژه های مولکولی ، سیتوژنتیک، کلونینگ و بیان ژنها، مطالعات بیان کمی و کیفی ژنها، اپی ژنتیک، فارماکوژنتیک، طراحی و تولید کیت های مولکولی آزمایشگاهی و نیز مطالعات بیوانفورماتیک پایه و بالینی مهیا می باشد.


بیشتر بخوانید

چرا ژنیران

آزمایشگاه تحقیقات خصوصی با امکانات به روز برای انجام پایان نامه های دانشجویی، برگزاری کارگاههای آموزشی و دوره های کارآموزی

رسالت ژنیران

آزمایشگاه تحقیقاتی ژنیران با همکاری شرکت دانش بنیان تشخیص ژن  پژوهش با ایجاد یک محیط علمی و با...

بیشتر

امکانات سخت افزاری

امکانات سخت افزاری و نرم افزاری مناسبی در این آزمایشگاه برای مطالعات بیوانفورماتیک بویژه آنالیز ژنوم و آنالیز...

بیشتر

آزمایشگاه مجهز

وجود امکانات و تجهیزات مناسب و فضای استاندارد آزمایشگاه  امکان متحقق شعار "از ایده تا محصول" را در...

بیشتر

ژنیران

آزمایشگاه تحقیقاتی، خدماتی و آموزشی ژنیران با همکاری اعضا هیات علمی در اسفند 1394 تاسیس و راه اندازی شده است. هدف از تاسیس این آزمایشگاه انجام پروژه های فناوری و تحقیقاتی مشترک و نیز انجام پایان نامه های دانشجویی، برگزاری کارگاههای آموزشی و دوره های کارآموزی و ارائه خدمات بیوانفورماتیک در حوزه های ژنتیک و بیوتکنولوژی می باشد.


<embed style="width:90%" src="file.swf" type="application/x-shockwave-flash">